Verduurzaming van de keten

Bij Koopmans Professioneel zien wij het als onze verantwoordelijkheid om de keten van onze grondstoffen en verpakkingen te verduurzamen.

Daarom werken wij samen met leveranciers die, naast een goed en geïmplementeerd kwaliteitssysteem, aan onze duurzaamheidscriteria voldoen. Deze criteria zijn vastgelegd in de internationale Dr. Oetker ‘Supplier Code of Conduct’ en zijn integraal onderdeel van onze contracten die al onze leveranciers hebben ondertekend.

Een aantal grondstoffen zoals palmolie en eipoeder kopen we al duurzamer in. We kunnen niet alle productstromen in een keer aanpakken. Qua prioriteit kiezen we daarom voor grondstoffen waarmee we impact kunnen behalen of waarin we snel stappen kunnen zetten. Stapsgewijs gaan we deze stromen verduurzamen.

Download het duurzaamheidsverslag

Eipoeder

Eipoeder van vrije uitloopeieren

Voor onze bakmixen en kant-en-klare pannenkoeken en poffertjes gebruiken we eipoeder van vrije uitloopeieren.

Vrije uitloopeieren komen van kippen die overdag buiten in de open lucht kunnen lopen. Deze kippen hebben een afwisselender leven dan scharrelkippen die alleen in de stal kunnen scharrelen.

Biologisch

Eierpannenkoekmix Biologisch

Voor klanten die bewust voor duurzaam kiezen, ontwikkelden wij een Eierpannenkoekmix op basis van biologische grondstoffen. Het graan hiervoor is geteeld zonder kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen en krijgt bij de teelt meer ruimte om zich optimaal te ontwikkelen. Natuurlijk zijn ook de melk- en eipoeder in dit product biologisch.

Graan

Kwaliteitsgranen uit Europa

Voor Koopmans Professioneel is graan een belangrijke grondstof. Veel van onze producten zijn gemaakt met tarwemeel. Ons tarwemeel komt van graan uit Europese landen, met name Duitsland en Frankrijk. Dit graan voldoet aan de hoge kwaliteitseisen die wij stellen aan het meel voor onze bakproducten. Bij de graanproductie in West-Europa wordt zuinig omgesprongen met bestrijdingsmiddelen en wordt het gebruik van water bij de teelt beperkt.

Omdat we het belangrijk vinden dat ons meel zo milieuvriendelijk mogelijk wordt geteeld en geproduceerd, zijn we in 2016 een project gestart voor het inkopen van duurzame granen uit Nederland. Deze granen zijn bestemd voor een Pannenkoekmix die we samen met klanten hebben ontwikkeld. Bij het telen van dit graan houdt de akkerbouwer rekening met de natuur door het beperken van gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en water. Ook wordt er ruimte geboden aan broedende vogels en worden natuurstroken tussen de akkers aangelegd.